dnes je 7.12.2021

Input:

Skupiny řidičských oprávnění a předjíždění cyklistů po novele zákona o silničním provozu

23.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1 Skupiny řidičských oprávnění a předjíždění cyklistů po novele zákona o silničním provozu

Mgr. Karel Kovář

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Ve sbírce zákonů vyšel 15. září 2021 zákon č. 365/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Novela, která nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021, se zejména týká provozu cyklistů a částečně mění rozsah řidičských oprávnění.

Předjíždění cyklistů

Velice diskutovanou oblastí novelizovaného zákona je přejíždění cyklistů (§ 17 odst. 6), kdy nově je povinností řidiče předjíždějícího motorového vozidla dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se nyní uvádí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší