dnes je 15.8.2022

Input:

Cestovní náhrady: Základní pojmy

27.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 Cestovní náhrady

Ing. Karel Janoušek

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

5.3.1 Cestovní náhrady: Základní pojmy

Ing. Karel Janoušek

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Úvod

Problematika cestovních náhrad jako daňově uznatelného nákladu zaměstnavatele - právnické osoby - je v ZDP řešena ustanovením § 24 odst. 2 písm. zh) a z hlediska zaměstnance v ustanovení § 6 odst. 7 písm. a). Základním předpisem, na který obě uvedená ustanovení odkazují, je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP). Zákoník práce, který nabyl účinnosti 1. 1. 2007, upravuje oblast poskytování cestovních náhrad v části sedmé, a to v ustanoveních § 151 až § 189. Tato část, nazvaná Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce, je rozčleněna do těchto relativně samostatných hlav:

  • hlava I - Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce (§