dnes je 26.9.2022

Input:

Rozsah náhrad a ich charakter

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.17.3 Rozsah náhrad a ich charakter

Ing. Ľuboslava Minková

Pri výkone práce v zahraničí sú nároky zamestnanca na cestovné náhrady riešené vo IV. časti ZCN, ktoré majú:

  • - nárokový charakter (§ 18 ods. 1 ZCN),

  • - nenárokový charakter (§ 18 ods. 2 ZCN§ 9 ZCN).

Ustanovenia § 19 až 33a ZCN sa aplikujú iba na zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis, ktorým je ZSS alebo ZOVZ, ak jeho predpokladaný čas výkonu práce v zahraničí je dlhší ako 6 kalendárnych mesiacov; nevzťahujú sa na zamestnanca, ktorý je odmeňovaný podľa ZP (okrem zamestnanca príspevkovej organizácie štátu, ktorý je odmeňovaný podľa ZP).