dnes je 26.9.2022

Input:

Rodina zamestnanca

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.7.6 Rodina zamestnanca

Ing. Ľuboslava Minková

Rodina zamestnanca podľa § 2 ods. 5 ZCN je jeho manžel, vlastné deti, osvojené deti, deti zverené zamestnancovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, vlastní rodičia, osvojitelia, opatrovníci, pestúni, prípadne ďalšie osoby žijúce v domácnosti (§ 115 OZ) so zamestnancom, ak majú pobyt (trvalý alebo prechodný) na území Slovenskej republiky.