dnes je 29.11.2023

Input:

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.2 Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě

Ing. Jiří Novotný

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (dále jen Rejstřík) je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo dopravy ČR. V tomto příspěvku si upřesníme obsah rejstříku z hlediska:

  • subjektů, kterých se týká;

  • rozsahu uvedených informací o těchto subjektech a

  • účelu, ke kterému informace slouží.

Ustanovení § 34b zákona č. 111/1994 Sb. říká, že v Rejstříku jsou vedeny údaje o:

a. podnikatelích *1 v silniční dopravě provozující dopravu velkými vozidly *2

b. odpovědných zástupcích,

c. řidičích, kterým byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu činnosti řidiče velkého vozidla,

d. podnikatelích provozujících silniční dopravu jinými než velkými vozidly

e. řidičích taxislužby a

f. evidenci vozidel taxislužby,

g. dopravcích provozujících silniční dopravu velkými