dnes je 25.11.2020

Input:

Prominutí záloh na daň silniční

27.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6 Prominutí záloh na daň silniční

Ing. Karel Janoušek

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení byly rozhodnutím MF č. j. 27709/2020/3901-2 prominuty zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020, a to a za účelem zmírnění zvýšených dopadů vzniklých na základě zákazu a omezení těchto činností:

 • provozování restauračních zařízení a barů,

 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,

 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,

 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,

 • provozování cirkusů a varieté,

 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,

 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,

 • pořádání veletrhů,

 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,

 • provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,

 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,

od 14. 10. 2020 Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1021 ze dne 12. 10. 2020.

Rozhodným časovým úsekem pro posouzení, v jakém rozsahu příjmy dotčeného subjektu pocházejí ze zakázaných nebo omezených činností, je období červen až září 2020, kdy činnosti tohoto charakteru v České republice v zásadě nebyly utlumeny.

Prominutí záloh je podmíněno tím, že dotčený daňový subjekt skutečnost, že převažující část jeho příjmů v rozhodném období pocházela z činností zakázaných nebo omezených uvedeným Usnesením vlády České republiky, oznámí příslušnému správci daně, a to i prostým emailem.

Prominutím záloh nedochází k prominutí samotné daně silniční, která je za rok 2020 splatná do 31. 1. 2021.