dnes je 20.6.2021

Input:

Přesuny produktů

20.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.1 Přesuny produktů

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Skladování má tři základní funkce: přesun produktů, uskladnění produktů – materiálu a přenos informací o skladových položkách – produktech. V poslední době se klade zvýšený důraz na funkci přesunu produktů, neboť trendy se všeobecně zaměřují na zlepšování obrátky zásob a urychlování pohybu objednaného zboží z výroby ke konečné expedici, distribuci, dodávce.

Přesun produktů

Přesun produktů můžeme dále rozčlenit na několik následujících činností:

  • příjem, přejímka zboží,

  • transfer nebo ukládání zboží,

  • kompletace zboží podle objednávky,

  • překládka zboží (cross docking),

  • odeslání/expedice zboží.

Příjem zboží zahrnuje fyzické vyložení či vybalení zboží z přepravního prostředku, aktualizaci skladových záznamů, kontrolu stavu zboží a překontrolování fyzického počtu položek s údaji na průvodní dokumentaci.

Transfer nebo ukládání zboží zahrnuje fyzický přesun produktů do skladu a jejich uskladnění, dále přesuny produktů do oblasti speciálních služeb - např. konsolidace a přesuny produktů do místa výstupní expedice. Hlavní činností v rámci přesunu produktů je kompletace zboží podle objednávek a zahrnuje přeskupování produktů v návaznosti na sortiment a množství, které požaduje zákazník. V této fázi se vytváří balicí listy.

Při překládce zboží typu cross docking se obchází funkce uskladnění produktů, neboť zboží se překládá z místa příjmu přímo do místa expedice. Plný cross docking eliminuje kromě uskladnění i transfer a kompletaci objednávek. Nesmírně se zde, jako u všech logistických činností, zvyšuje význam transferu informací, neboť dodávky vyžadují přesnou koordinaci činností. Systém cross docking se vzhledem k příznivým dopadům na celkové náklady a zákaznický servis stává ve skladování běžnou záležitostí.

Expedice zboží, poslední činnost spojená s pohybem zboží, se skládá ze zabalení a fyzického přesunu zásilek sestavených podle objednávek zákazníků do dopravního prostředku, dále z úpravy skladových záznamů a kontroly expedovaného zboží podle objednávek.

Může zahrnovat i třídění a balení výrobků pro vybrané zákazníky. Výrobky se uloží do manipulačních jednotek (krabice, kartony, vaky), případně na palety a označí se informacemi nutnými pro dodávku (místo odeslání, místo určení, příjemce a obsah zásilky).

Uskladnění produktů

Druhou základní funkcí skladování je uskladnění produktů. Uskladnění lze provádět buď na přechodné, nebo časově omezené bázi. Přechodné uskladnění podporuje funkci přesunu produktů a zahrnuje pouze takové uskladnění produktů, které je nezbytné pro doplňování základních zásob. Přechodné uskladnění se vyžaduje bez ohledu na skutečnou obrátku zásob. Rozsah přechodně uskladněného zboží závisí na modelu logistického systému a na variabilitě v celkových dodacích dobách dodavatelů a v poptávce.

Časově omezené uskladnění se týká takových skladových zásob, které jsou nad-měrné vzhledem k potřebám běžného doplňování zásob. Tyto zásoby se nazývají nárazníkové nebo pojistné zásoby. Mezi nejběžnější důvody, které vedou k časově omezenému uskladnění produktů, patří sezónní poptávka, kolísavá poptávka, úprava výroby, zvláštní podmínky obchodu, spekulativní nákupy nebo nákupy do zásoby.

Přenos informací

K přenosu informací, třetí hlavní součásti skladování, dochází společně s přenosem a uskladněním produktů. Při řízení všech skladovacích aktivit potřebuje management vždy včasné a přesné informace. Informace o stavu zásob, stavu zboží v pohybu, který prochází skladem, o umístění zásob, vstupních a výstupních dodávkách, údaje o zákaznících, o využití skladovacího prostoru a personálu – to vše je nezbytně nutné pro úspěšný provoz skladu. Podniky v této oblasti začínají ve zvýšené míře využívat počítačový přenos informací založený na elektronické výměně dat a technologii čárového kódu, který zlepšuje jak rychlost, tak přesnost přenosu informací.

Přestože se podniky v mnoha směrech snaží omezit administrativu, její objem je ještě stále značný. Z těchto a mnoha dalších důvodů se management v mnoha podnicích pokouší automatizovat administrativní funkce na všech sférách. Vývoj v oblasti elektronické komunikace velmi přispěl ke snížení administrativních činností ve všech aspektech.

Pokud všechny výše uvedené činnosti v podniku fungují úspěšně, pak se podstatně snižuje potřeba kontroly, ověřování.

Je důležité, aby se management pokoušel odstranit všechny neefektivity, které se vyskytnou při přesunu produktů, uskladnění produktů nebo přenosu informací v rámci skladu.

Tyto neefektivity se projevují různými formami:

  • přebytečná nebo nadměrná manipulace,

  • nízké využití skladové plochy a prostoru,

  • nadměrné náklady na údržbu spojené se zastaralým zařízením,

  • neefektivní způsoby příjmu a expedice zboží,

  • zastaralé způsoby elektronického zpracování rutinních transakcí.

Konkurenční povaha trhu vyžaduje stále přesnější a preciznější systémy manipulace, uskladnění a vyhledávání zboží, stejně tak i zdokonalené systémy balení a expedice zboží.

Pro provoz skladu je velmi důležitá zejména optimální kombinace manuálního systému a automatizovaných, dynamických skladových technologií. Trendy směřují k maximální možné automatizaci všech logistických procesů ve směru přesunu, uskladnění a distribuce produktů.