dnes je 15.8.2022

Input:

Vyňatá množství

12.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.15 Vyňatá množství

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Vyňatá množství

Vlivem harmonizace předpisů, které se zabývají přepravou nebezpečných věcí, byl do Dohody ADR zaveden pojem vyňatá množství - EQ, který je převzat z IATA-DGR (pravidla řešící leteckou přepravu nebezpečných věcí) a který je obdobou omezeného množství v ADR (LQ), ale s výrazně nižšími limity - maximálně 30 g nebo ml pro vnitřní obal s dalšími omezeními na skupinové balení. Kus pak je označen zvláštním symbolem červeně šrafovaného čtverce (lze nahradit černobílou variantou) s písmenem „E” v kruhu, který musí být doplněn o následující údaje:

Namísto * je nutné uvést číslo vzoru bezpečnostní značky, namísto ** je nutné uvést jméno odesílatele nebo příjemce, pokud tento údaj není uveden jinde na obalu.

Maximální počet kusů na vozidle nebo kontejneru je 1000. Takto zabalený a označený kus