dnes je 20.6.2021

Input:

Přeprava omezeného množství

28.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.14 Přeprava omezeného množství

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Přeprava omezeného množství

Z platnosti většiny ustanovení přílohy A i B jsou vyňata dále určitá malá množství nebezpečných věcí (tzv. omezená množství), a to mimo třídu 1, 4.2, 6.2 a 7. Tato malá množství s udáním maximálního možného objemu nebo maximální hmotnosti vnitřního obalu (limity na vnitřní obal jsou stanoveny dle nebezpečnosti přepravované věci, nejvyšší limit je 5 kg/litrů) jsou k jednotlivým látkám a předmětům přiřazena ve sloupci (7a) tabulky A v kapitole 3.2 ADR. Na obalu takto zabalených nebezpečných věcí je předepsané označení čtvercem postaveným na vrchol o rozměrech nejméně 100 x 100 mm a orámovaný čarou o minimální tloušťce 2 mm, který má horní a spodní roh černě vyplněn. Centrální plocha musí být bílá nebo v barvě kontrastní k povrchu kusu. Velmi často se vyskytuje přeprava v tzv. omezeném množství u kosmetiky, autokosmetiky, barev, mrazuvzdorných kapalin do ostřikovačů, lepidel apod.

Nejpozději od 1. července 2015 musí být řidič, který přepravuje nebezpečné věci balené jako omezené množství, vyškolen alespoň jako osoba podílející se na přepravě nebezpečných věcí podle 1.3 ADR.

Pokud jsou nebezpečné věci baleny jako omezené množství, nezáleží již na celkovém množství látek, tedy na počtu kusů naložených na dopravní jednotku. Jde vždy o balení jako omezené množství.

Původní značení pro kusy balené jako omezené množství podle ADR 2009 (bílý čtverec postavený na vrchol s vepsaným UN číslem nebo písmeny LQ) lze používat až do 30. června 2015.

Způsob balení nebezpečných věcí v omezených množstvích musí podle jednotlivých UN čísel odpovídat následující tabulce:

UN
číslo 
 
Pojmenování a popis  Třída  Klasifikační
kód 
 
Obalová
skupina 
 
Bezpečnostní
značky 
 
Omezená a vyňatá
množství 
 
   3.1.2    2.2    2.2    2.1.1.3    5.2.2    3.4.6    3.5.1.2   
(1)    (2)    (3a)    (3b)    (4)    (5)    (7a)    (7b)   
0336    VÝROBKY ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY    1    1.4G       1.4    0   E0   
1266    VÝROBKY KOSMETICKÉ    3    F1    II    3    5 L   E2    
1791    CHLORNAN, ROZTOK    8    C9    III    8    5 L   E1    
1987    ALKOHOLY, J. N.    3    F1    II    3    1 L   E2   
1987    ALKOHOLY, J. N.    3    F1    III    3    5 L   E1   
3082    LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J. N.   
9    M6    III    9    5 L   E1   

Nejvyšší celková (brutto) hmotnost skupinového obalu (např. kartonová bedna) nesmí překročit 30 kg a nejvyšší celková (brutto) hmotnost kusu vytvořeného smršťovací nebo průtažnou fólií nesmí překročit 20 kg.

Pozor.: Pokud je přepravováno více než 8 tun hrubé hmotnosti kusů balených jako omezené množství na dopravní jednotce, která má celkovou povolenou hmotnost vyšší než 12 tun, pak je nutné označit dopravní jednotku – viz 8.7.3 Značení dopravních jednotek a kontejnerů.

V této tabulce jsou pro názornost uvedeny základní rozdíly mezi omezeným a podlimitním množstvím nebezpečných věcí:

Požadavky ADR  Přeprava plně
dle ADR 
 
Přeprava
dle 1.1.3.6
(podlimitní
přeprava) 
 
Balení jako
omezené
množství 
 
Balení jako
vyňaté
množství
 
 
vyškolený
řidič (3 dny)   
vztahuje se            
vyškolený řidič
dle 1.3 (1 den)   
   vztahuje se         
přepravní
doklady   
vztahuje se   vztahuje se         
písemné pokyny   vztahuje se            
označení
dopravní
jednotky   
vztahuje se            
výbava vozidla   vztahuje se   práškový hasicí
přístroj o obsahu
2 kg   
      
označení
a schválení kusů   
vztahuje se   vztahuje se         
zák. značka B18
(omezení
v tunelech)   
vztahuje se            
zák. značka B19
(ohrožení
vodního prostř.)   
vztahuje se   vztahuje se   vztahuje se   vztahuje se