dnes je 26.9.2022

Input:

Preplatok v cudzej mene

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.20.4 Preplatok v cudzej mene

Ing. Ľuboslava Minková

Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v cudzej mene vyšší ako  je celkový nárok zamestnanca, t. j. preplatok v cudzej mene, vracia zamestnanec zamestnávateľovi podľa § 36 ods. 11 ZCN v prvom rade v cudzej mene, v ktorej mu zamestnávateľ poskytol preddavok.

Uvedené sa vzťahuje na právne úkony, pri ktorých bol poskytnutý preddavok v cudzej mene vo vyššej sume ako bol celkový nárok zamestnanca na náhrady; vzťahuje sa to na skutočnosti, pri ktorých sa preddavok poskytuje v cudzej mene, napr.:

  • - zahraničná pracovná cesta vykonaná v štáte, ktorý nie je štátom eurozóny,

  • - zahraničná pracovná cesta vykonaná v štáte, ktorý nie je tretím štátom,

  • - vyslanie do štátu Európskej únie, ktorý nie je štátom eurozóny,

  • - ale aj pri skutočnostiach, kde mal byť poskytnutý preddavok v eurách, ale na základe dohody so zamestnancom bol poskytnutý v cudzej mene.