dnes je 30.9.2023

Input:

Predpis Európskej únie v členení na cykly (ES/EU)

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.13.3.4.3.4 Predpis Európskej únie v členení na cykly (ES/EU)

Ing. Ľuboslava Minková

Ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa niektorej zo smerníc ES, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky uvedených v príslušnej smernici ES, ktoré sa odvodia od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla.

Napríklad spotreba podľa smernice ES č. 93/116 udáva spotrebu v 3 rozhodujúcich premávkových režimoch vozidla, a to v mestskom cykle, mimomestskom cykle a kombinovanom cykle.

Jednotlivé cykly simulovanej premávky vozidla podľa uvedenej smernice predstavujú:

- mestský cyklus: premávku iba v meste,

- mimomestský cyklus: premávku iba mimo mesta, napríklad na diaľnici,

- kombinovaný cyklus: premávku súčasne v, alebo cez mesto a mimo mesta.

Ak je v technickom preukaze