dnes je 26.9.2022

Input:

Predmet dane

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.26.4 Cestovné náhrady dohodára a predmet dane, sociálne a zdravotné poistenie

Ing. Ľuboslava Minková

202201.26.4.1 Predmet dane

Ing. Ľuboslava Minková

Predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti u dohodára podľa § 5 ods. 5 písm. a) ZDP nie sú cestovné náhrady, ak sú poskytované v súvislosti so závislou činnosťou na základe písomnej dohody podľa § 1 ods. 1 písm. c) ZCN v konkrétnej dohode (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) a sú poskytované v nárokovej výške a v nárokovom rozsahu podľa ZCNokrem vreckového (vreckové je vždy predmetom dane, ak je poskytované v súvislosti so závislou činnosťou bez ohľadu na jeho charakter, t. j. bez ohľadu na to, či sa poskytuje ako nárokové plnenie alebo ako nenárokové plnenie).

Predmetom dane u dohodára sú cestovné náhrady:

  • - poskytované podľa § 1 ods. 1 písm. c) ZCN na základe dohody v konkrétnej dohode (dohoda