dnes je 22.4.2024

Input:

Uskladňování v celním skladu

14.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Uskladňování v celním skladu

Petr Škapa

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Režim uskladňování v celním skladu

Režim uskladňování v celním skladu umožňuje skladovat v celním skladu jak zboží, které není zbožím Společenství, aniž toto zboží podléhá dovoznímu clu nebo obchodněpolitickým opatřením, tak zboží Společenství, pro které zvláštní předpisy Společenství stanoví, že se na ně v důsledku jeho uskladnění v celním skladu vztahují opatření obvykle uplatňovaná při vývozu zboží.

Celním skladem se rozumí jakékoliv místo schválené celními orgány a pod jejich dohledem, kde je zboží skladováno za předepsaných podmínek. Jedno místo nemůže být ve stejné době schváleno jako více než jeden sklad.

Byl-li schválen soukromý celní sklad typu E, nemusí být zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu uskladněno v místech schválených jako celní sklad.

Celním skladem může být buď veřejný sklad, nebo soukromý