dnes je 26.9.2022

Input:

Preddavok na stravné v inej mene a prepočet

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.19.8 Preddavok na stravné v inej mene a prepočet

Ing. Ľuboslava Minková

Preddavok na stravné zamestnávateľ poskytuje v mene ustanovenej pre jednotlivé krajiny opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky; pre rok 2015 platí opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Stravné podľa opatrenia Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pre zahraničné pracovné cesty (ďalej len „opatrenie MF SR“) môže byť ustanovené:

- v mene, ktorá platí v danej krajine v členení  na:

euro – (Rakúsko, Nemecko, Taliansko)

cudziu menu – (Švajčiarsko, Česká republika, Dánsko, Anglicko, Japonsko), alebo

- vo voľne zameniteľnej mene  - euro alebo americký dolár  - (napr. Maďarsko, Poľsko, Rusko,