dnes je 26.9.2022

Input:

Preddavok bez žiadosti zamestnanca

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.19.2 Preddavok bez žiadosti zamestnanca

Ing. Ľuboslava Minková

Povinnosť poskytnúť preddavok na cestovné náhrady do sumy predpokladaných náhrad bez žiadosti zamestnanca má zamestnávateľ podľa § 36 ods. 1 ZCN pri týchto pracovnoprávnych inštitútoch/skutočnostiach:

  • zahraničná pracovná cesta(§ 2 ods. 1 až 3 ZCN),

  • vyslanie do štátu Európskej únie(§ 6 ods. 1 ZCN).

Suma preddavku má byť primeraná podmienkam zahraničnej pracovnej cesty a podmienkam vyslania do štátu Európskej únie, ktoré zamestnávateľ určil zamestnancovi, a to predovšetkým k času trvania zahraničnej pracovnej cesty a času vyslania do štátu Európskej únie vo vzťahu k sume preddavku na stravné a vreckové, určenému spôsobu dopravy a ubytovaniu a k predpokladaným potrebným vedľajším výdavkom. O poskytnutí preddavku je potrebné viesť presnú evidenciu, jeho suma by sa mala uviesť napr. pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu na