dnes je 26.9.2022

Input:

Pravidelné pracovisko

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.7.5 Pravidelné pracovisko

Ing. Ľuboslava Minková

Pravidelným pracoviskom zamestnanca na účely poskytovania cestovných náhrad podľa § 2 ods. 3 ZCN je v prvom rade vždy miesto písomne dohodnuté medzi zamestnancom a zamestnávateľom; pravidelné pracovisko nemôže byť iba vymedzené napr. vo vnútornom predpise, alebo dohodnuté v kolektívnej zmluve, vždy musí byť písomne dohodnuté s každým zamestnancom.

So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno ako pravidelné pracovisko dohodnúť miesto jeho pobytu (prechodný pobyt, trvalý pobyt); túto skupinu zamestnancov si definuje zamestnávateľ (napr. vodič, kontrolór, obchodný zástupca, servisný technik, zamestnanci železníc a pod.).

Ak miesto pravidelného pracoviska nie je dohodnuté, za pravidelné pracovisko zamestnanca sa až potom považuje miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve § 43 ods. 1 písm. b) ZP.