dnes je 17.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 81/2024 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly

26.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.698 Podrobnosti k vyhláške č. 81/2024 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly

JUDr. Renáta Považanová

Posledná novela vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov, zverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 81/2024 Z. z., obsahuje zvýšenie lehôt technických kontrol pravidelných niektorých vozidiel kategórie L, do ktorej patria motocykle, trojkolky a štvorkolky z intervalu 4-2-2 na interval 4-4-4, čo znamená, že tieto vozidlá budú podliehať technickej kontrole pravidelnej každé štyri roky.

Návrh predpisu bol vypracovaný