dnes je 17.7.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 124/2024 Z. z. - Oznámenie MD SR o vydaní rozhodnutia č. 17908/2024/OCL/46393 z 27. mája 2024, ktorým sa dopĺňa letecký predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu vydaný úpravou č. 3/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 31. januára 2008 v platnom znení

14.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.741 Podrobnosti k oznámeniu č. 124/2024 Z. z. - Oznámenie MD SR o vydaní rozhodnutia č. 17908/2024/OCL/46393 z 27. mája 2024, ktorým sa dopĺňa letecký predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu vydaný úpravou č. 3/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 31. januára 2008 v platnom znení

JUDr. Renáta Považanová

Hlava 1 leteckého predpisu L 1 Spôsobilosť leteckého personálu, ktorý bol vydaný úpravou č. 3/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 31. januára 2008, sa dopĺňa bodom 1.2.2.4.

V zmysle tohto doplnenia, na uskutočňovanie profesionálnej