dnes je 26.9.2022

Input:

Podmienky poskytovania vreckového

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.10.3.3.1 Podmienky poskytovania vreckového

Ing. Ľuboslava Minková

O poskytovaní vreckového rozhoduje zamestnávateľ, pričom rozhoduje aj o výške vreckového. V rámci jedného zamestnávateľa sa môže vreckové poskytovať v rozdielnej výške pre rôznych zamestnancov alebo pre skupiny zamestnancov, ak je na rozdielnu výšku oprávnený dôvod (zásada rovnakého zaobchádzania). Zamestnávateľ môže aj v rámci jednej pracovnej cesty priznať účastníkom tejto cesty rôznu výšku vreckového. Tak isto môže byť stanovená iná výška vreckového pre jednotlivé časové pásma, pre jednotlivé krajiny, v závislosti od doby trvania zahraničnej pracovnej cesty a pod. Odporúča sa, aby podmienky poskytovania vreckového boli upravené vo vnútornej smernici zamestnávateľa.

Príklad:

Zamestnávateľ má vo svojom vnútornom predpise stanovené podmienky poskytovania vreckového ako nenárokovej náhrady pre zamestnancov, ktorým častá