dnes je 9.6.2023

Input:

Otázky a odpovědi týkající se provádění balíčku opatření v oblasti mobility 1 - 2. série

26.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2 Otázky a odpovědi týkající se provádění balíčku opatření v oblasti mobility 1 – 2. série

Evropská komise

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

UPOZORNĚNÍ: Tento soubor otázek a odpovědí, který připravily útvary Komise, Evropskou komisi nijak nezavazuje. Pro závazný výklad práva Unie je příslušný pouze Soudní dvůr Evropské unie.

I. Návrat řidiče


1. Jak mají být chápány a prokázány pojmy „místo bydliště”, „provozovna” a „kde má řidič obvyklou základnu”? Jaké důsledky má, pokud je společnost usazena v mnoha členských státech nebo mimo EU?

Ustanovení čl. 8 odst. 8a

V souladu s čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 165/2014 a čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1071/2009 by se „místem bydliště” mělo rozumět místo, kde osoba obvykle žije, tj. nejméně 185 dní v každém kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb. Nicméně v případě řidiče, jehož