dnes je 21.10.2020

Input:

Změny ve vymezení kategorií dálnic a rychlostních silnic

16.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2 Změny ve vymezení kategorií dálnic a rychlostních silnic

Mgr. Karel Kovář

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Nové vymezení dálniční sítě platné od 1. 1. 2016 si vyžádalo novelizaci zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, včetně prováděcích vyhlášek a novelizaci zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. V návaznosti na výše uvedené novely byla vydána nová vyhláška 294/2015 Sb., která se zabývá problematikou dopravního značení a od 1. 1. 2016 nahrazuje vyhlášku č. 30/2001 Sb.

Zásadní změna spočívá v převedení části stávajících rychlostních silnic do kategorie dálnic, což umožní zvýšení nejvyšší povolené rychlosti i na silnicích
pro motorová vozidla až na 130 km/h. Cílem tohoto kroku je uvolnění dopravní značky IP 15a „Silnice pro motorová vozidla” pro pozemní komunikace, na kterých je žádoucí omezit nemotorový provoz a v návaznosti na tuto skutečnost zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost až na 110 km/h bez nutnosti přestavět tyto komunikace ve finančně náročných dálničních parametrech. Tohoto kroku by mělo být využíváno převážně na úsecích, kde stavebně technické řešení dovoluje bezpečně touto rychlostí jezdit.

Zhlédneme-li uvedenou změnu v číslech, tak do konce roku 2015 bylo přibližně 750 km dálnic a výše uvedenou úpravou platnou od ledna 2016 se počet kilometrů dálnic navýší na 1200 km. Na dálnice tedy bude přeznačeno 450 km silnic. Za předpokladu dobudování plánované dálniční sítě bude v ČR výhledově 2000 km dálnic.

Přeznačením silnic pro motorová vozidla na dálnice dopravní značkou IP 14a (dálnice nově značeny dopravní značkou čtvercového tvaru na zeleném podkladu), bude na těchto komunikacích dovolena nejvyšší rychlost 130 km/h, na silnici pro motorová vozidla (dopravní značka IP 15a) směrově rozdělené bude dovolená rychlost 110 km/h a na silnici pro motorová vozidla směrově nerozdělené 90 km/h. Rozhodně není na místě se obávat, že se zvýší počet zpoplatněných komunikací, protože změny se týkají převážně komunikací, které již zpoplatněny jsou. Nově vzniklé silnice pro motorová vozidla označené dopravní značkou IP 15a „Silnice pro motorová vozidla” neoznačují zpoplatnění ani časovým poplatkem ani mýtným.

Zpoplatněné komunikace se budou označovat pomocí dodatkových tabulek E 11b „Komunikace s časovým poplatkem”, případně dodatkovou tabulkou E 11d „Komunikace s mýtným”. Dopravci musí nově počítat s tím, že novela zákona o pozemních komunikacích umožňuje dopravním značením na silnicích II a III třídy omezit vjezd vozidlům nad 12 t. Uvedené opatření má zabránit přetěžování těchto komunikací velkými nákladními vozidly, jejichž řidiči takto objíždí placené úseky zpoplatněných komunikací.