dnes je 30.9.2023

Input:

Návrh novely zákona o silničním provozu

31.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2 Návrh novely zákona o silničním provozu

Ministerstvo dopravy

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Ministerstvo dopravy, předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Obsahem předloženého návrhu zákona je zejména revize správního trestání v oblasti dopravních přestupků včetně revize bodového systému.

Tento návrh zákona vychází z obdobného vládního návrhu zákona předloženého v minulém volebním období Poslanecké sněmovně, která jej však do konce volebního období neprojednala. V návrhu zákona jsou ovšem nyní obsaženy i zcela nové instituty, které se v mezidobí ukázaly jako potřebné.

Současná právní úprava správního trestání v oblasti dopravních přestupků nedoznala poměrně dlouhou dobu výraznějších změn. Samotný bodový