dnes je 9.6.2023

Input:

Kategorie, typy a stupně závažných porušení předpisů v silniční dopravě

16.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.1 Kategorie, typy a stupně závažných porušení předpisů v silniční dopravě

Ing. Jiří Novotný

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Dne 18. března 2016 přijala Komise nařízení (EU) 2016/403, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.

Jak je již v názvu uvedeno, tímto nařízením stanovila společný seznam kategorií, typů a stupňů závažných porušení celkem 13 nařízení a směrnic, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě. Současně také stanovila společnou metodu výpočtu četnosti, to znamená, za jakých podmínek jsou považována závažná a velmi závažná porušení za závažnější. Závěrem