dnes je 30.9.2023

Input:

Návrh nové vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7 Návrh nové vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Primárním důvodem předložení navrhovaného materiálu je novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění (dále jen ”novela zákona”), která adaptuje do českého právního řádu požadavky nařízení (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018, o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a