dnes je 22.6.2024

Input:

Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném v roce 2024

5.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9 Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném v roce 2024

Ministerstvo dopravy

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 40/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb. Novela je účinná od 1. března. K dalším úpravám sazeb pak dochází s účinností k 25. 3. 2024.

Novela navazuje na změny, k nimž došlo na úrovni práva Evropské unie a následně v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích”).

Na úrovni unijního práva byly tyto změny provedeny přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice