dnes je 24.3.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Najčastejšie otázky - evidencia vozidiel

25.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
  • Aký je postup pri prihlásení dovezeného vozidla do evidencie vozidiel v SR?

Postup pri prihlasovaní vozidla pre vlastníka a držiteľa vozidla upravuje § 114 a 115 zákona  č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého vlastník jednotlivo dovezeného nového vozidla alebo ojazdeného vozidla z členského štátu EÚ alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore určeného na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách je povinný písomne požiadať okresný úrad dopravy o

a) uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
b) uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla alebo
c) schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.

Na vydanie rozhodnutia o vyššie uvedených skutočnostiach je príslušný Okresný úrad - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (viac informácií: http://www.minv.sk/?odbor-cestnej-dopravy-a-pozemnych-komunikacii) podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Ak príslušný Okresný úrad uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla, či uzná schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, rozhodne, či vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel (na orgáne Policajného zboru).

Bližšie informácie pre prihlásenie vozidla ako aj k správnym poplatkom nájdete na internetovej stránke: http://www.minv.sk/?prihlasenie-dovezeneho-vozidla-zo-zahranicia.

  • Vydávajú sa dopravnými inšpektorátmi náhradné doklady pri strate alebo odcudzení dokladov od vozidla?

Nie. Dopravný inšpektorát nevydáva žiadne náhradné doklady. Doklad od vozidla, ktorý bol stratený alebo odcudzený sa považuje za neplatný doklad a vedy je potrebné požiadať  dopravný inšpektorát o výmenu dokladov od vozidla.

Držiteľ vozidla môže o výmenu dokladov z dôvodu poškodenia, straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, (resp. pôvodne vydaných dokladov od vozidla) po 1.6.2010 požiadať ktorékoľvek pracovisko vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike.

Podrobné informácie na: http://www.minv.sk/?vymena-neplatneho-osvedcenia-o-evidencii 

  • Musím si vymeniť aj doklady od vozidla v prípade ak som sa vydala a zároveň presťahovala?

Áno. V prípade, že došlo k zmene pobytu, resp. priezviska držiteľa (vlastníka) sú doklady od vozidla neplatné, nakoľko záznamy v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti a je potrebné požiadať o ich

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Doprava a logistika profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie: