dnes je 26.9.2022

Input:

Náhrada výdavkov za spotrebované pohonné látky

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.13.4.4 Náhrada výdavkov za spotrebované pohonné látky

Ing. Ľuboslava Minková

Vo väzbe na náhradu výdavkov za pohonné látky v eurách alebo v cudzej mene  je potrebné rozlišovať zahraničné pracovné cesty  vykonané

  • v štáte, ktorý je členským štátom eurozóny  (napr. Rakúsko, Nemecko)

  • v treťom štáte (napr.  Vatikán Monako, San Maríno)

  • v štáte,  ktorý nie je členským štátom eurozóny; ide o štát, ktorý je

    • členom Európskej únie ale nie je štátom eurozóny (napr. Česká republika, Poľsko, Maďarsko), 

    • štát,  ktorý nie je členom Európskej únie (napr. Ukrajina).

 Náhrada výdavkov za pohonné látky sa určí v závislosti od

  • počtu najazdených kilometrov na zahraničnej pracovnej ceste,  

  • ceny pohonnej látky preukázanej dokladom o čerpaní pohonnej látky,

  • spotreby pohonnej látky uvedenej v technickom preukaze vozidla.

Zaokrúhľovanie náhrady za spotrebované pohonné látky

Výsledná suma náhrady