dnes je 30.9.2023

Input:

Náhrada výdavkov za pohonné látky v cudzej mene

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.13.4.4.3.2 Náhrada výdavkov za pohonné látky v cudzej mene

Ing. Ľuboslava Minková

§ 15 ZCN rieši posudzovanie ceny pohonnej látky pri zahraničných pracovných cestách vykonaných v štáte, ktorý nie je členom eurozóny a ani tretím štátom.

Zamestnancovi patrí náhrada výdavkov za pohonné látky v cudzej mene (pohonné látky kúpené v cudzej mene v zahraničí) za

  • Skutočne najazdené kilometre v zahraničí,

  • prípadne aj za kilometre prejdené od prechodu slovenskej štátnej hranice až do miesta skončenia zahraničnej pracovnej cesty.

Viacero dokladov o kúpe pohonnej látky v tej istej cudzej mene

Ak zamestnanec predloží viacero dokladov o kúpe pohonnej látky v zahraničí v tej istej cudzej mene, z hľadiska zjednodušenia výpočtu zamestnávateľ môže na výpočet použiť priemernú cenu pohonnej látky vypočítanú aritmetickým priemerom.

Ak by zamestnanec žiadal zohľadniť pri výpočte jednotlivé