dnes je 26.9.2022

Input:

Náhrada výdavkov v súvislosti s dočasným pridelením

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.14.3 Náhrada výdavkov v súvislosti s dočasným pridelením

Ing. Ľuboslava Minková

ZCN nadväzne na uvedený právny úkon upravuje podmienky poskytovania cestovných náhrad pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, to znamená vtedy, keď dochádza k zmene miesta výkonu práce z iného dôvodu, ako je vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu.

Je potrebné rozlišovať cestovné náhrady, ktoré sa poskytujú/môžu poskytovať dočasne pridelenému zamestnancovi, a to z hľadiska:

  • pri akej skutočnosti sa poskytujú (doba dočasného pridelenia alebo pracovné cesty počas dočasného pridelenia),

  • ich charakteru (nárokové náhrady alebo nenárokové náhrady) ako aj

  • kto ich poskytuje (agentúra dočasného zamestnávania/zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ).

Počas dočasného pridelenia sa poskytujú/môžu poskytovať dočasne pridelenému zamestnancovi náhrady,