dnes je 26.9.2022

Input:

Miesto nástupu na pracovnú cestu

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.6.3.1 Miesto nástupu na pracovnú cestu

Ing. Ľuboslava Minková

V rámci tejto podmienky sa určuje konkrétne miesto, z ktorého sa pracovná cesta zamestnanca má začať z miestneho hľadiska. Určuje sa vo väzbe na dohodnuté miesto pravidelného pracoviska, na charakter úloh, ktoré má zamestnanec na pracovnej ceste splniť a súčasne aj na oprávnený záujem zamestnanca. Pracovná cesta nemusí začať iba z miesta pravidelného pracoviska; pracovná cesta môže začať pri dodržaní vyššie uvedeného z rôzneho miesta (napr. aj z miesta bydliska zamestnanca).

Zamestnávateľom určené miesto nástupu a miesto skončenia pracovnej cesty má význam aj pre posúdenie nároku na cestovné náhrady; z určeného miesta nástupu na pracovnú cestu sa posudzuje nárok zamestnanca na cestovné výdavky.

Zamestnávatelia môžu mať vo vnútornom predpise upravené konkrétnejšie pravidlá pri určovaní miesta nástupu na pracovnú cestu v mieste