dnes je 15.8.2022

Input:

Maximální povolené rozměry a hmotnosti vozidel

1.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2 Maximální povolené rozměry a hmotnosti vozidel

Mgr. Karel Kovář

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Maximální povolené rozměry

Po pozemních komunikacích se mohou pohybovat vozidla schválená k provozu na pozemních komunikacích. Užívání pozemní komunikace je možné, pokud jsou užívány obvyklým způsobem, to mimo jiné znamená, že nejsou překračovány největší povolené hmotnosti uvedené v ustanovení § 5 vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel a největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav uvedené v § 7 citované vyhlášky.

Podle legislativy Evropského společenství musely členské státy reagovat na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 a zapracovat ji do své legislativy. V podmínkách České republiky jde o transpozici do ustanovení § 7 vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. V § 7 odst. 1 písm. a)