dnes je 16.5.2022

Input:

Manipulační vzdálenost, rychlost jízdy, manipulační výkon

20.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Manipulační vzdálenost, rychlost jízdy, manipulační výkon

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Pro optimální způsoby nasazení manipulačních zařízení v provozu v závislosti na jejich technických parametrech existují závislosti, které je třeba respektovat. Základní závislostí je vztah mezi rychlostí jízdy a dopravní vzdáleností. Platí, že vlastní doba přepravy sestává ze dvou vzájemně nezávislých složek:

  • času přepravy,

  • času ložných operací (nakládka, vykládka).

U krátkých vzdáleností zabírá vlastní doba přepravy jen malou část z celkové přepravní doby, rozhodující je doba pro nakládku a vykládku. Proto je zapotřebí věnovat hlavní pozornost zkracování doby potřebné pro nakládací a vykládací práce, přičemž vlastní přepravní