dnes je 25.10.2021

Input:

Legislativa pro zavedení nové verze inteligentního tachografu

12.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.3 Legislativa pro zavedení nové verze inteligentního tachografu

Ing. Jiří Novotný

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Dne 16. července 2021 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2021/1228, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799, pokud jde o požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy inteligentních tachografů.

Prováděcí nařízení vychází z článku 11 nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, který zásadním způsobem doplnilo nařízení (EU) 2020/1054. Komise se v něm zavázala přijmout prostřednictvím prováděcích aktů podrobná ustanovení nezbytná pro jednotné uplatňování článků 8, 9 a 10, které se týkají:

  • Zaznamenávání polohy vozidla v určitých místech během denní pracovní doby.

  • Včasného dálkového odhalování manipulace nebo zneužití.

  • Rozhraní s inteligentními dopravními systémy.

Stanovila si termín do 21. srpna 2021, že