dnes je 26.9.2022

Input:

Iné a vyššie náhrady

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.14.3.2.3 Iné a vyššie náhrady

Ing. Ľuboslava Minková

Iné a vyššie náhrady podľa § 9 ZCN zamestnávateľ môže poskytovať pri všetkých právnych úkonoch, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú podľa § 1 ods. 1 ZCN, teda aj pri dočasnom pridelení (pozri časť L).

Inými náhradami ZCN rozumie náhrady, ktoré nie sú priamo vymedzené v tomto zákone, avšak zamestnávateľ si ich môže vytvoriť sám vo väzbe na výdavky, ktoré vznikajú zamestnancovi v súvislosti s charakterom činnosti, napr. aj počas dočasného pridelenia k inej fyzickej alebo právnickej osobe a pod. (napr. paušálne nocľažné, náhrada za stratu času, odlučné, náhrada za použitie bicykla a pod.).

Vyššími náhradami ZCN rozumie náhrady, ktoré sú upravené v tomto zákone, ale zamestnávateľ ich poskytuje zamestnancom vo vyššej sume, ako právne garantuje zákon (napr. vyššie stravné, vyššie vreckové, vyššia suma základnej náhrady za použitie cestného