dnes je 22.4.2024

Input:

Fakturácia náhrady škody a DPH v roku 2024

15.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.3 Fakturácia náhrady škody a DPH v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ FO – mesačný platiteľ DPH vyrobil výrobky, ktoré si objednala akciová spoločnosť z Českej republiky (platca DPH v ČR). Odberateľ sa následne výrobky rozhodol neodobrať. Na základe uzavretej dohody mu budú fakturované náklady v plnej výške a zlikvidované na Slovensku. Je faktúru potrebné vystaviť z DPH?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Stanovisko:

Na posúdenie toho, či konkrétna transakcia je predmetom DPH, je nevyhnutné zohľadniť jej hospodársku realitu, ktorá je základným kritériom na uplatnenie spoločného systému DPH v zmysle smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. V prípade fakturovaných súm za neuskutočnenú, resp. nevyužitú dodávku tovaru, alebo jej skoršie ukončenie zo strany zákazníka nie je podstatné, ako je