dnes je 17.7.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 24: Souhrnné hlášení

13.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.24 DPH u přepravních služeb 24: Souhrnné hlášení

Ing. Zdeněk Kuneš

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Plátce, který poskytuje přepravní služby s místem plnění v jiném členském státě, je povinen podat také souhrnné hlášení.

Jedná se o případy, kdy plátce poskytuje přepravní služby podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby nebo pokud před uskutečněním této služby přijal úplatu, byla-li tato služba ke dni přijetí úplaty známa dostatečně určitě.

Jedná se o služby, které plátce vykazuje v ř. 21 daňového přiznání.

Poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH uvede plátce v souhrnném hlášení pod kódem „3”.

Plátce, který poskytuje pouze přepravní služby osobě registrované k dani