dnes je 17.7.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 21: Ručení příjemce zdanitelného plnění

23.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.21 DPH u přepravních služeb 21: Ručení příjemce zdanitelného plnění

Ing. Zdeněk Kuneš

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Plátce poskytující přepravní služby se jako kterýkoliv jiný plátce může dostat do situace, kdy plátce, který pro něho uskutečnil zdanitelné plnění, nezaplatil finančnímu úřadu z tohoto plnění daň a plátce příjemce tohoto zdanitelného plnění ručí za tuto daň nezaplacenou poskytovatelem.

Jedná se výhradně o případy poskytnutí zdanitelného plnění mezi plátci s místem plnění v tuzemsku.

Finanční úřad přistoupí na ručení u příjemce zdanitelného plnění v případě, že vyčerpá všechny možnosti, které má pro vymožení daně u poskytovatele zdanitelného plnění.

Příjemce zdanitelného plnění, plátce, ručí za daň nezaplacenou dodavatelem, pokud je mu dokázáno, že věděl nebo vědět mohl, že daň nebude úmyslně zaplacena, nebo že se poskytovatel dostal