dnes je 17.7.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 20: Vyrovnání odpočtu daně

16.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.20 DPH u přepravních služeb 20: Vyrovnání odpočtu daně

Ing. Zdeněk Kuneš

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Vyrovnání odpočtu daně se provádí u majetku, který není dlouhodobým majetkem plátce.

Plátce, který uplatnil při pořízení obchodního majetku, jenž není dlouhodobým majetkem, před jeho použitím nárok na odpočet, je povinen tento odpočet vyrovnat v momentě, když ve lhůtě 3 let pro uplatnění nároku na odpočet daně použije tento majetek v rámci svých ekonomických činností pro jiné účely.

Použitím pro jiné účely se mimo jiné rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet daně v plné nebo částečné výši a následně u tohoto majetku došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.

Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočte jako rozdíl mezi výší nároku na