dnes je 30.9.2023

Input:

Doba řízení a doba odpočinku v odvětví silniční dopravy

6.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Doba řízení a doba odpočinku v odvětví silniční dopravy

Úřad pro publikace

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Přehled dokumentů:

  • Nařízení (ES) č. 561/2006 o době řízení, přestávkách a době odpočinku

  • Nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech používaných v silniční dopravě

Co je cílem těchto nařízení?

  • Nařízení (ES) č. 561/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/1054 stanovuje pravidla týkající se doby řízení, přestávek a doby odpočinku řidičů nákladních vozidel a autobusů, aby se zlepšily jejich pracovní podmínky a zvýšila bezpečnost silničního provozu.

  • Nařízení (EU) č. 165/2014 ve znění nařízení (EU) 2020/1054 stanovuje požadavky týkající se konstrukce, montáže, používání a zkoušení tachografů, které musí být namontované ve vozidlech, která spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 561/2006.

Klíčové body

Nařízení (ES) č. 561/2006:

  • se vztahuje na silniční přepravu zboží