dnes je 17.7.2024

Input:

Další požadavky na osádku vozidla

31.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.11 Další požadavky na osádku vozidla

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Přeprava osob

V dopravních jednotkách, jimiž se přepravují nebezpečné látky, je zakázáno přepravovat osoby kromě členů osádky vozidla.

Člen osádky vozidla je řidič nebo jakákoli jiná osoba doprovázející řidiče z bezpečnostních, zabezpečovacích, výcvikových nebo provozních důvodů (při přepravě plně podle ADR musejí být i spolucestující ve vozidle vyškoleni minimálně podle 1.3 ADR jako osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí).

Přenosná osvětlovací zařízení

(1) Přenosné svítilny nesmějí mít kovový povrch, který by mohl vyvolat jiskření. Vstup do vozidla s osvětlovacím tělesem s otevřeným ohněm je zakázán. Mimoto používaná osvětlovací tělesa nesmějí mít kovový povrch, který by mohl vyvolat jiskření.

(2) Je zakázáno vstupovat do uzavřeného (skříňového)