dnes je 28.1.2023

Input:

Cestovní náhrady: Zahraniční pracovní cesty

19.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5 Cestovní náhrady: Zahraniční pracovní cesty

Ing. Karel Janoušek

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Zahraniční pracovní cestou je podle § 154 ZP (zákoníku práce) cesta konaná mimo území České republiky. Samozřejmě, že nejde o ledajakou cestu, ale o cestu ve smyslu § 42 ZP (zákoníku práce), tj. o časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, tentokrát do zahraničí.

Zásady

Protože zpravidla každá zahraniční pracovní cesta má tuzemskou i zahraniční část, má zejména pro účely stanovení výše stravného zásadní význam to, že náhrady týkající se tuzemské části a zahraniční části této pracovní cesty se zjišťují vždy samostatně, a to podle pravidel platných pro příslušnou část cesty. Výjimky jsou uvedeny dále. Jde však o jednu pracovní cestu, a zaměstnanec tedy předkládá zaměstnavateli jedno vyúčtování náhrad příslušných výdajů.

Při