dnes je 2.4.2020
Input:

Bezpečnosť pri práci v dielni a súvisiace právne predpisy v roku 2020

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.2.1 Bezpečnosť pri práci v dielni a súvisiace právne predpisy v roku 2020

Ing. Jozef Mikula, PhD.


Aký právny predpis rieši problematiku rohoží ku strojom?

V dielňach sa vyskytujú rôzne druhy mechanických prác. Ide tu o činnosť, pri ktorej je potrebné dodržiavať určité zásady bezpečnosti práce, nakoľko tu pôsobia na zamestnancov rôzne rizikové faktory. Okrem ručných prác (s kladivami sekáčmi, pílkami, pilníkmi skrutkovačmi, kliešťami a pod.) je nutné v dielňach obsluhovať rôzne pracovné stroje, prístroje, či elektromechanické náradie.

Vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v dielňach má aj pracovné prostredie. Pracovné priestory majú byť čo najlepšie prispôsobené k vykonávanej pracovnej činnosti. Majú byť prehľadné, pohodlné a esteticky príjemné, bezpečné a hygienicky nezávadné. Pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú stanovené zásady normami a hygienickými predpismi

Slovenská technická norma STN 20 0700 „Bezpečnostné požiadavky pre obrábacie stroje na kovy” uvádza, že „Stanovisko je priestor, v ktorom sa obsluha pri práci pohybuje. Zahrňuje pracovné miesto základné (miesto, na ktorom pracovník obsluhuje stroj pomocou ovládacích prvkov stroja a pracovné miesto vedľajšie (miesto, na ktorom pracovník uskutočňuje prípravné alebo pomocné práce)”.

Pracovné stroje musia byť zabudované tak, aby bol dodržaný pracovný priestor. Je to priestor, ktorý zaberá stroj vrátane príslušenstva a priestor potrebný pre obsluhu stroja a manipuláciu s materiálom. Pred pracovnými strojmi musí byť dostatočne