dnes je 22.9.2021

Input:

Digitální tachograf

28.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5 Digitální tachograf

Ing. Jiří Novotný

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Záznamová zařízení

Nové nařízení (EU) č. 165/2014 uvádí, že pokud nebudou prováděcí akty k článkům 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 22, 31 a 39 přijaty, použijí se i nadále ustanovení nařízení (EHS) č. 3821/85, včetně přílohy IB, až do dne použitelnosti prováděcích aktů.

Digitální tachograf je záznamové zařízení pro automatické nebo poloautomatické zobrazení, záznam a ukládání podrobností o pohybu vozidla a o určitých pracovních dobách řidičů, které splňuje požadavky obsažené v příloze IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85, ve znění pozdějších předpisů. Záznamové zařízení zahrnuje kabely, snímač pohybu a celek ve vozidle. Celek ve vozidle pak tvoří řídicí jednotka, paměťová jednotka, řídicí hodiny, čtecí zařízení čipových karet, tiskárna, displej, vizuální výstraha, kalibrační/stahovací konektor a zařízení pro vkládání uživatelských údajů.