dnes je 26.9.2022

Input:

Aplikačné problémy

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202201.19.8.1 Aplikačné problémy

Ing. Ľuboslava Minková

V praxi je stále dosť nejasností ohľadom aplikácie § 36 ods. 6 ZCN, kedy a v akých prípadoch je možné/nie je možné kurz platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta začala, aplikovať. Napríklad:

Otázka:

Má sa postupovať v prípade vyúčtovania náhrad pri prepočte stravného spôsobom uvedeným v § 36 ods. 6 (t. j. kurzom platným k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta začala) výlučne v prípade, ak sa na túto pracovnú cestu poskytol preddavok v inej mene ako je mena ustanovená pre danú krajinu? Znenie tretej a štvrtej vety odseku 6 („Pri vyúčtovaní náhrad...“) sa svojim znením žiadnym spôsobom neviaže na druhú vetu. Nie je, napríklad, ani priamo uvedené, že je to iba v prípade poskytnutia preddavku v inej mene než je mena príslušnej krajiny, ani nepriamo, napr.  slovom „V takomto prípade....“. Taktiež všeobecne