dnes je 28.1.2023

Rok 2022 z pohľadu prevencie kriminality

27.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Nosenie voľného oblečenia počas obsluhy jednotlivých strojov na pracoviskuGarancia

25.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Najčastejšie otázky - evidencia vozidiel

25.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Prihlásenie nového vozidla od 1.1.2023

25.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Správne poplatky

25.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v roce 2023Garancia

24.1.2023, redakce DLprofi.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023
Prístupné pre: Doprava a logistika

Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravuGarancia

24.1.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia

24.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Prisťahovanie z iného okresu

24.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Pracovná zdravotná služba - práva a povinnosti zamestnávateľa a BOZP technika v roku 2023Garancia

23.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Prehľad zmien v problematike BOZP od 1. januára 2023Garancia

20.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zmena držby vozidla od 1.1.2023

20.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Cestovní náhrady: Zahraniční pracovní cestyGarancia

19.1.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Zmena vlastníctva vozidla

19.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Základné zásady postupu daňového odpisovania hmotného majetkuGarancia

18.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Účtovanie investičných dotácií v jednoduchom účtovníctveGarancia

18.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Určenie zdaniteľnej osoby pre účely DPHGarancia

18.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Predmet dane z príjmov pri poskytnutom dareGarancia

18.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidielGarancia

18.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Daňovo-účtovný aspekt členských príspevkovGarancia

18.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vývoz vozidla - odhlásenie vozidla do cudziny

18.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Cestovní náhrady: Náhrady při tuzemské pracovní cestěGarancia

17.1.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Výmena osvedčenia o evidencii

17.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Výmena tabuliek s evidenčným číslom

16.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Odmeňovanie zamestnancov na pracovných cestách počas víkenduGarancia

13.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Kto je povinný evidovať tržbu prostredníctvom pokladnice e-kasa klientGarancia

13.1.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zavedenie konta pracovného časuGarancia

12.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Nové povinnosti pre niektoré účtovné jednotky - podnikateľské subjekty v roku 2023 a 2024Garancia

12.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zmena farby vozidla

12.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Zápis spájacieho zariadenia vozidla

11.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Návrh nové vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchGarancia

10.1.2023, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Zápis pneumatík a ráfikov

10.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Vyradenie vozidla z evidencie

9.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Dočasné vyradenie vozidla

6.1.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2023Garancia

3.1.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Obmedzenie poskytovania iných a vyšších náhrad vo vzťahu k zamestnávateľoviGarancia

2.1.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Nárok na stravné za čas trvania zahraničnej pracovnej cesty na území Slovenskej republikyGarancia

2.1.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Najčastejšie chyby pri uznávaní výdavkov za použitie cestného motorového vozidlaGarancia

2.1.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika