dnes je 24.3.2023

Vzor oznámenia Daňovému úradu o zániku daňovej povinnostiGarancia

24.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdaje za pohonné hmoty - právnické osobyGarancia

23.3.2023, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor oznámenia Daňovému úradu o zmene evidencie vozidlaGarancia

22.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Noviny vyplývající z novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchGarancia

21.3.2023, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor výpovede poistnej zmluvy poistenia zodpovednosti za škoduGarancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik daňovej povinnosti k DPH pri nadobudnutí tovaru z ČRGarancia

17.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Oznamovacia povinnosť podnikateľa pri zmene IČOGarancia

17.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Určenie závažnosti pracovného úrazuGarancia

16.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe v roku 2022Garancia

16.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Oboznamovanie zamestnancov s BOZPGarancia

15.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Prerušenie podnikania a daňová povinnosť k DzMVGarancia

15.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaGarancia

14.3.2023, Ministerstvo financí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Dohoda o použití cestného motorového vozidla na zahraničnej pracovnej ceste, vyúčtovanie náhradyGarancia

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ohlasovňa požiarovGarancia

14.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Živnostník a inkaso hotovostiGarancia

14.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzory tabuliek s evidenčným číslom prideľované na vozidlá od 1.1.2023

14.3.2023, Zdroj: Ministersvo vnútra Slovenskej Republiky

Kontrola rebríkovGarancia

13.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vývoz tovaru v kontexte DPHGarancia

13.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Dohoda o použití cestného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste, vyúčtovanie náhradyGarancia

10.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Zákona o BOZPGarancia

10.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Dotácia formou refundácie výdavkov v jednoduchom účtovníctveGarancia

10.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Daň z příjmů: Náklady související s vozidlem ve vlastnictví právnické osobyGarancia

9.3.2023, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Daňové priznanie fyzickej osoby k dani z príjmov za rok 2022Garancia

9.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Dohoda o mieste pravidelného pracoviskaGarancia

8.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestuGarancia

6.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely vyhlášky o cestovních náhradáchGarancia

2.3.2023, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Evidence o vozidle v účetní jednotceGarancia

2.3.2023, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023
Prístupné pre: Doprava a logistika

Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestuGarancia

2.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z příjmů: Způsoby pořízení vozidlaGarancia

23.2.2023, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Doprava a logistika

Daň z příjmů: Uvedení vozidla do užíváníGarancia

23.2.2023, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov dokladu o overení odborných vedomostíGarancia

22.2.2023, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vodičské oprávnenie od 1. apríla 2023

22.2.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Návrh novely vyhlášky o registraci vozidelGarancia

21.2.2023, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Nevymožiteľná pohľadávka pre účely DPHGarancia

21.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Pravidelnosť, zrozumiteľnosť a preukázateľnosť oboznamovania a informovania zamestnancov v oblasti BOZPGarancia

21.2.2023, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zodpovednosť za stav BOZPGarancia

20.2.2023, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Novozistený pozemok v rámci inventarizácieGarancia

20.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Rozvrhnutie prestávky zamestnancov v roku 2023Garancia

20.2.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Ako sa pripraviť na štátny požiarny dozor (2. časť)Garancia

17.2.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Oprava základu dane po smrti dlžníkaGarancia

17.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Poskytovanie nižšej sumy mzdového zvýhodnenia zamestnancom v roku 2023Garancia

17.2.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Daň z příjmů z pohledu dopravceGarancia

16.2.2023, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzor nákladného listu CMRGarancia

16.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako sa pripraviť na štátny požiarny dozor (1. časť)Garancia

16.2.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vykonanie opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávkeGarancia

16.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika