dnes je 9.12.2022

Odovzdanie a prevzatie pracoviska pri práci externých organizáciíGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zdvíhacie práce na staveniskuGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Postup pri určovaní bezpečného pracovného postupu v roku 2023Garancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 1. januára 2023Garancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Kontrola OOPP na staveniskuGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov v roku 2023Garancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Oboznamovanie a informovanie zamestnancovGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

ÚvodníkGarancia

7.12.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

ČlánkyGarancia

7.12.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Otázky a odpovedeGarancia

7.12.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zpoplatnění obecného užívání vybraných pozemních komunikací v roce 2023Garancia

6.12.2022, redakce DLprofi.cz, Ing. Jan Brouček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a technických silničních kontroláchGarancia

29.11.2022, redakce DLprofi.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Plánované změny v zákonu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pro rok 2023Garancia

29.11.2022, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidlaGarancia

25.11.2022, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oboznamovanie zamestnancov - neprofesionálnych vodičov z hľadiska BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného revíznym technikomGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Bezpečné uskladňovanie a manipulácia s tlakovými nádobami na stlačené plynyGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakovGarancia

23.11.2022, Ing. Janka Vysolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Práca zamestnanca formou homeofficeu z pohľadu BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Skúšky tvárniacich strojov z pohľadu BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Odpisovanie elektromobiluGarancia

23.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Tankovacie karty pri PHMGarancia

23.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Daňovník dane z motorových vozidielGarancia

23.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Inventarizácia majetku a záväzkovGarancia

23.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Paušálne výdavky pri automobile podnikateľaGarancia

23.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Finančná zábezpeka a DPHGarancia

23.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v cestnej dopraveGarancia

23.11.2022, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravěGarancia

22.11.2022, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022
Prístupné pre: Doprava a logistika

Výkladka a nákladka tovaru z dopravného prostriedkuZáznamGarancia

22.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:11

Prístupné pre: Doprava a logistika

Výklad k zákonu 366/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávkeGarancia

21.11.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Digitálny tachograf - REŽIM OUTGarancia

21.11.2022, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o otcovskú dovolenkuGarancia

19.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Konanie podnikateľa v mene právnickej osobyGarancia

19.11.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Elektronický podpis pracovných zmlúv a dohôdGarancia

19.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Dohoda o vyslaní zamestnanca do zahraničiaGarancia

19.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Pojem závislej práce v kontexte pochybení zamestnávateľaGarancia

19.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Kontrola OOPP na staveniskuGarancia

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Odovzdanie a prevzatie pracoviska pri práci externých organizáciíGarancia

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Kontrolná činnosť zamestnávateľaGarancia

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Kontrola dokumentácie BOZP v roku 2022Garancia

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Oboznamovanie a informovanie zamestnancovGarancia

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zdvíhacie práce na staveniskuGarancia

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Následky nevyplatenia mzdy alebo náhrady mzdy zo strany zamestnávateľa v roku 2022Garancia

26.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Príplatok za sťažený výkon práce v roku 2023Garancia

26.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika