dnes je 30.6.2022

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022Garancia

16.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022Garancia

19.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Daňové priznanie fyzickej osoby alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021Garancia

19.3.2022, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Daňovo uznateľné náklady v rámci home office pre zamestnávateľa v roku 2022Garancia

3.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Mzdové náklady - pravidlá ich účtovania a zdaňovaniaGarancia

10.2.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2022 týkajúce sa fyzických osôbGarancia

28.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Účtovný doklad z pohľadu digitalizácie od 1. 1. 2022Garancia

3.1.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zmeny v zdaňovaní jednotlivých foriem stravy zabezpečovanej zamestnávateľom od 1. 1. 2022Garancia

6.12.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiArchív

23.11.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vzdelávanie podnikateľa - účtovanie a zdaňovanie nákladovGarancia

9.11.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Výpadok e-kasy a evidovanie tržieb náhradným spôsobom v roku 2022Archív

28.10.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Rekreácie zamestnancov z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021 a 2022Garancia

7.10.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2022Garancia

7.10.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Pokračovanie projektu „Prvá pomoc" pre podnikateľov podľa COVID automatuGarancia

27.7.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa od 1.7.2021 a od 1.1.2022Garancia

27.7.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnostiArchív

26.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Rozsah náhradArchív

26.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Sociálne poistenieArchív

26.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Podmienky poskytovania cestovných náhrad fyzickým osobám činným na základe dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeruArchív

26.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Zákon o zdravotnom poisteníArchív

26.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Predpis Európskej únie bez členenia na cykly (ES/EÚ)Archív

26.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Čas mimo rozvrhnutý pracovný časArchív

26.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Dohoda o vykonaní práceArchív

26.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Zrážky zo mzdy/odmeny vo výške nevyúčtovaného preddavku na cestovné náhradyArchív

26.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Použitie cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľaArchív

22.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Suma základnej náhradyArchív

22.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Počet kilometrovArchív

22.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Cestné motorové vozidlo použité na pracovnej cesteArchív

22.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Predpis EHK a STN súčasneArchív

22.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Náhrada výdavkov za pohonné látky v cudzej meneArchív

22.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Náhrada výdavkov za spotrebované pohonné látkyArchív

22.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Predpis Európskej hospodárskej komisie (EHK)Archív

22.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Náhrada výdavkov za pohonné látky v euráchArchív

22.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Slovenská technická norma (STN)Archív

22.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Cestné motorové vozidlo a daň z motorových vozidielArchív

22.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Pravidelné pracovisko dočasne prideleného zamestnancaArchív

21.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vylúčenie súbehu poskytovania stravnéhoArchív

21.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Náhrady do rozsahu a do výšky ako pri pracovnej cesteArchív

21.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Súbeh náhradArchív

19.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Preddavok na žiadosť zamestnancaArchív

16.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Nárokové náhradyArchív

16.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Spôsob poskytovania preddavkuArchív

16.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Preddavok na stravné v inej mene a prepočetArchív

16.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Forma poskytovania preddavkuArchív

16.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na stravnéArchív

15.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Predmet daneArchív

14.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Forma poskytovania iných náhrad a vyšších náhradArchív

14.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika