dnes je 9.12.2022

Najnovšie

Odovzdanie a prevzatie pracoviska pri práci externých organizáciíGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Často sa stáva, že samotné organizácie nie sú schopné vykonať si niektoré činnosti samostatne, ale potrebujú si najať externú organizáciu, ktorá vie dané činnosti zabezpečiť, vykonať. V takom prípade nastáva situácia, keď zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zdvíhacie práce na staveniskuGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Žiadna súčasná stavba, poprípade odstávka a následná modernizácia, či výmena technológie sa nezaobídu bez zdvíhacích prác. Najčastejšie využívanými prostriedkami pri týchto prácach sú žeriavy. V tomto článku by som sa rád zameral na zdvíhacie práce pomocou autožeriavov a najčastejšie ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Postup pri určovaní bezpečného pracovného postupu v roku 2023Garancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Vlastníme rôzne typy sústruhov, frézok – niektoré sú plne zakryté, niektoré sú polozakryté, niektoré sú iba čiastočne zakryté ochranným krytom, to závisí od druhu sústruhu, frézy. Ako je to s nosením voľného oblečenia počas obsluhy jednotlivých strojov? A ako je to s nosením rukavíc? ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 1. januára 2023Garancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Národná rada SR schválila zákon č.  114/2022 Z. z. , ktorým dochádza k novele zákona č.  124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý vstúpi do účinnosti od 1. januára 2023. Účinnosťou zákona príde k zásadným zmenám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Kontrola OOPP na staveniskuGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Na začiatok si povedzme, čo je to stavenisko – je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov v roku 2023Garancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M Vlastníme rôzne typy sústruhov, frézok – niektoré sú plne zakryté, niektoré sú polozakryté, niektoré sú iba čiastočne zakryté ochranným krytom, to závisí od druhu sústruhu, frézy. Ako je to s nosením voľného oblečenia počas obsluhy jednotlivých strojov? A ako je to s nosením ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Oboznamovanie a informovanie zamestnancovGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

ÚvodníkGarancia

7.12.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Tamila Chui Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle online časopisu Bezpečnosť práce nájdete informácie tykajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci . Národná rada SR schválila zákon č.  114/2022 Z. z. , ktorým dochádza k novele zákona č.  124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

ČlánkyGarancia

7.12.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Tamila Chui ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Otázky a odpovedeGarancia

7.12.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Tamila Chui ...

Prístupné pre: Doprava a logistika
viac článkov
Najčítanejšie

Tlačivo na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

20.11.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

... Pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ich miesto výkonu práce je v susednom štáte. Taktiež pre osoby, ktoré nie sú občanmi SR a majú trvalý alebo prechodný pobyt v susednom štáte v prihraničných oblastiach do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu ...

Elektronické služby Ministerstva vnútra SR

5.4.2020, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripomína, že viaceré evidenčné úkony s vozidlami je možné riešiť aj bez potreby osobnej návštevy dopravných inšpektorátoch alebo oddelení dokladov a to prostredníctvom elektronických služieb, čo môže napomôcť k zlepšeniu ochrany zdravia obyvateľstva. Ministerstvo ...

Aktuálny prehľad možnosti cestovania do vybraných štátov sveta v súvislosti s koronavírusom

25.3.2020, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

... Obmedzenia na hraniciach Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do žiadnej krajiny sveta. V súvislosti s dynamickým šírením pandémie infekčného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 vo všetkých ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

17.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

24.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

30.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE
PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
45. týždeň (7. 11. 2022 - 13. 11. 2022)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,7925 1,921 0,835 1,869 1,989

Viac informácií

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV