dnes je 30.9.2023

Najnovšie

Osvetlenie vnútorných priestorov pracoviska z hľadiska BOZP v roku 2023Garancia

29.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Má zamestnávateľ oprávnenosť v zmysle úsporných opatrení inštalovať v kanceláriách fotobunku na osvetlení? Keďže zamestnanec sedí určitú dobu bez pohybu, svetlo sa zhasne. Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Povolenie na zváranie pri stavebných prácach v roku 2023Garancia

28.9.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Ivan Poruban Otázka: Je potrebné v rámci stavebných prác na otvorených priestranstvách, kde sa nachádzajú len betónové plochy a výkopy (základy budúcej stavby), vydávať povolenie na zváranie? Ak áno, je možné ho vydať na isté obdobie, napr. mesiac? Nie je totiž prakticky možné chodiť pred každým ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Colnícke leto na letisku

28.9.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Dovolenková sezóna sa na Pobočke Colného úradu (PCÚ) Bratislava Letisko – Cestovný styk prejavila tento rok nielen zvýšeným náporom cestujúcich, ale aj desiatkami záchytov cigariet, mäsa, mliečnych výrobkov či peňažnej hotovosti. Príslušníci finančnej správy zaistili takmer 45 tisíc kusov cigariet ...

Opatrenia pri používaní diizokyanátovGarancia

27.9.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA Manipulácia s diizokyanátmi sa stala v ostatnej dobe jednou z najdôležitejších problematík, ktoré ovplyvňujú naše zdravie a životné prostredie. Práve manipulácia s týmito látkami si vyžaduje nielen pozornosť odborníkov ale i širokej verejnosti. Chemické zlúčeniny známe ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Účtovanie spotreby PHL spoločnosťou v roku 2023Garancia

27.9.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Otázka: Naša spoločnosť poskytuje služby zákazníkovi. V rámci toho používa zariadenie –pracovný stroj zákazníka. PHL do tohto zariadenia zabezpečuje a doplňuje naša spoločnosť. Akým spôsobom by mala naša spoločnosť vykazovať túto spotrebu PHL vzhľadom na príslušné ustanovenia zákona ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zaokrúhľovanie čiastkových zložiek miezd v roku 2023Garancia

27.9.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mikuláš Hamuľák Otázka: Novelou Zákonníka práce sa od 01.06.2023 zmenili minimálne sumy mzdových zvýhodnení za hodinu z pevne stanovených hodinových súm na % z minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. V súvislosti s touto novelou sme sa na seminároch stretli s názorom, že čiastkové ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

BOZP pri dobrovoľníckych aktivitáchGarancia

26.9.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA Súčasná mladá generácia sa čoraz viac začína venovať dobrovoľníckej činnosti. Aj keď často nemá finančnú odmenu, je jednou z najcennejších foriem aktivity v spoločnosti. Jej význam spočíva v tom, že dokáže zmeniť životy ľudí, ovplyvniť komunity a prispievať k rôznym ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024 bude v sume 750 eurGarancia

26.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume ako určuje zákonný automat. Na minimálnu mzdu sú naviazané ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Posúdenie rizík a opatrenia pre home officeGarancia

25.9.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA „Home office” – ide o prácu vykonávanú príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma, prípadne na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Preplatenie dovolenky v roku 2023Garancia

25.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca (napr. dočasná pracovná neschopnosť, ošetrovanie chorého člena rodiny ...

Prístupné pre: Doprava a logistika
viac článkov
Najčítanejšie

Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)Archív

5.8.2021, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Preprava podľa 1.1.3.6 ADR (tzv. Podlimitné množstvo) Preprava podlimitního množstvo Ďalším ustanovením, ktoré zmierňuje povinnosti pri preprave nebezpečných vecí, je pododdiel 1.1.3.6 Dohody ADR. Tu sú stanovené podlimitné množstvo nebezpečných látok v kusoch, ktorá sa prepravujú jednou dopravnou jednotkou ...

Dostupné v časových verziách: 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Příprava vyjednáváníArchív

7.12.2020, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Príprava vyjednávania Pre vydarený priebeh a úspech vyjednávania s obchodným zástupcom dodávateľa, ktorý obvykle prichádza veľmi dobre informačne aj psychologicky pripravený, je dôležité si uvedomiť, čo bude predmetom rokovania (podmienky), a podmienky spracovať napríklad do nasledujúcej tabuľky: Predmet ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Návrh nové vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchGarancia

10.1.2023, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Návrh novej vyhlášky o schvaľovaní technickej spôsobilosti vozidiel a technických podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách Primárnym dôvodom predloženia navrhovaného materiálu je novela zákona č. 56/2001 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách ao zmene zákona ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2023Garancia

3.1.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Cestovné náhrady – sadzby pre rok 2023 S účinnosťou od 1. 1. 2023 boli zmenené sadzby, na základe ktorých sa vypočítavajú nároky zamestnancov na cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. Vyhláška MPSV č. /2022 Zb. Stravné S účinnosťou od 1. 1. 2023 boli stanovené vyhláškou MPSV ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Návrh novely zákona o silničním provozuGarancia

31.1.2023, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Návrh novely zákona o cestnej premávke , predložilo návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 361/2000 Zb., o premávke na pozemných komunikáciách ao zmenách niektorých zákonov (zákon o cestnej premávke), v znení neskorších predpisov, a ďalšie súvisiace zákony . Obsahom predloženého návrhu ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

17.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

26.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

8.11.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Elektromobilita z daňového hľadiska v roku 2023

Elektromobilita z daňového hľadiska sa stala vďaka obstarávaniu elektromobilov na podnikateľskú činnosť veľmi aktuálnou. V súvislosti s nabí...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE
PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
39. týždeň (25. 9. 2023 - 2. 10. 2023)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,706 1,898 0,694 1,613 1,540

Viac informácií

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2023 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 29.9.2023
1 EUR1,06 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,63 PLN (-0)
1 EUR24,34 CZK (-0,03)
Ďalšie meny
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV